MuhasebeGec.com İnternet Sitesinin Dik Durmayı Gösteren Mavi Asil Cizgisi ve MuhasebeGec.com yazısı ciceklergenel 2014_genel_417x50 Image Banner
   

335 Personele Borçlar Hesabı

  • İşletmenin personeline olan çeşitli borçlar bu hesapta izlenir.

  • Tahakkuk eden personele borçlar bu hesabın alacağına, ödenmesi halinde borcuna kaydedilir.

 

Personele Borçlar

Azalışlar ( - ) Artışlar ( + )
 
 
 

Örnek Soru ve Cevap

335 Personele Borçlar Hesabı Örnek soru ve cevap uygulamaları

İlgili Hesaplar

102 Bankalar
196 Personel Avansları
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

Muhasebe Dersleri

Muhasebenin Tanımı ve İşleyişi
Bilanço Hesapları ve İşleyişi
Gelir Tablosu Hesapları ve İşleyişi
Maliyet Muhasebesi

Köşe Yazıları